NGÀY 8 / 3 VÀ NHÓM G7 (GIRL SEVEN)

Khẩu hiệu của cựu ngoại trưởng Mỹ bà Madeleine Albright là: phụ nữ nếu không giúp đỡ lẫn nhau sẽ bị đày xuống địa ngục hết (nguyên văn: My motto is that there is a special place in hell for women who don’t help each other). Thấy câu này có vẻ ổn dhq nhặt lên blog nhân dịp 8/3

            alt

Đàn bà mạnh- thế giới mạnh (Strong women- strong world) là khẩu hiệu tại Trung tâm hỗ trợ văn hoá đa sắc tộc Tp Saint John NB Canada.

            alt

Nhớ lại khi trả lời phỏng vấn báo chí cảm giác vừa được bầu làm ngoại trưởng như thế nào bà đầm Mỹ nói: tôi làm phụ nữ 60 năm nay còn làm ngoại trưởng thì chỉ cách đây ít phút ( I’ve been a woman for 60 years but I’ve only been Secretary of State for a few minutes).

Khi vào Liên hợp quốc thấy chỉ có 7 phụ nữ đại diện cho 7 nước trên tổng số 183 quốc gia đại diện bởi nam giới bà bèn mời họ sáng lập hội G7 (girl seven- nhóm 7 phụ nữ) không kém cạnh gì nhóm G7 (các nước phát triển nhất thế giới). Hội của bà đã lốp bi những vấn đề về quyền phụ nữ tại các diễn đàn Liên hiệp quốc. Khẩu hiệu của bà là: làm phụ nữ mà không biết giúp  nhau thì nên xuống địa ngục hết cho rồi !

           alt

            Ảnh: Hãy thể hiện sức mạnh của phụ nữ !

My motto is that there is a special place in hell for women who don’t help each other.

          alt

           ảnh: người phụ nữ mạnh nhất mọi thời đại !

          xem video QUÀ GÌ CHO PHỤ NỮ NÔNG THÔN 8/3

          Xem bà ngoại trưởng nói TẠI ĐÂY

          Đọc thêm: 8/3 NGẠC NHIÊN CHƯA !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5619','re7db7cknh01prf2uelboc0ks2','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-18 06:06:10','/a283761/ngay-8-3-va-nhom-g7-girl-seven.html')